Auditoria i revisió de comptes

  • Auditoria de comptes anuals.
  • Treballs especials de revisió limitada d’estats financers.
  • Informes de revisió de subvencions.
  • Informes d’anàlisi de viabilitat d’un negoci.
Auditoria.jpg