Notícies

imatge de sigma

Pla de control fiscal 2015

El passat 29 de juliol de 2015, es va publicar al BOPA el PLA DE CONTROL FISCAL 2015.

QUÈ IMPLICA PER L’OBLIGAT TRIBUTARI?

Amb la publicació d’aquest pla de caire anual, el ministeri encarregat de les finances informa sobre les actuacions de control que duran a terme els òrgans d’inspecció, gestió tributària, duana i recaptació durant l’exercici 2015.

Amb la publicació d’aquest pla, l’administració passa a disposar de les eines necessàries per iniciar el procediment d’inspeccions tributàries.

Read More
imatge de sigma

Textos refosos normativa tributària

Avui publiquem els textos refosos de diverses normatives tributàries incloent-hi totes les modificacions aportades, que es van publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra mitjançant el decret 29-4-2015.

Els textos refosos publicats són:

-          Llei de l’impost general indirecte.

-          Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

-          Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

-          Llei de l’impost sobre societats.

Read More
imatge de sigma

La Regla d'Or

Avui dia 24 de desembre s’ha publicat al BOPA l’esperada Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, coneguda col·loquialment com la “Regla d’Or”.

Read More
imatge de sigma

IRPF. Retenció sobre rendes del capital mobiliari.

Informar-vos que a la web www.impostos.ad ja es troba disponible el formulari 345 de l’IRPF (s'adjunta en aquest post) per tal que sol·liciteu a la vostra entitat bancària que a partir de l’1 de gener de 2015 no us apliqui la retenció sobre els rendiments del capital mobiliari (rendes de l’estalvi percebudes dels comptes, dipòsits, actius, instruments, etc.) que obtingueu d’aquell compte que desitgeu.

Read More
imatge de admin

Una pinzellada a l’IRPF

Benvinguts al Blog de Sigma Economistes, des d’on periòdicament anirem informant de les novetats legislatives a Andorra, així com d’aquelles obligacions que afecten als empresaris andorrans.

Read More
Subscriure a Notícies