SERVEIS

Assessorament comptable

 • Ajudem a l’empresari a complir amb les obligacions de portar una comptabilitat ordenada i adequada a l’objecte social d’acord amb els paràmetres i principis establerts en la normativa comptable.
 • Registre dels fets econòmics i elaboració dels llibres de comptabilitat obligatoris, com són el llibre diari, el llibre major, el llibre d’inventaris i els comptes anuals.
 • Elaboració d’informes periòdics per tal d’avaluar la situació comptable, l’evolució passada i la possibilitat de realitzar prediccions futures.
 • Preparació periòdica del balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys.
 • Preparació dels comptes anuals i dipòsit davant de l’Administració.
 • Consolidació d’estats financers i preparació i dipòsit de comptes anuals consolidats.
 • Preparació i liquidació de nòmines. Declaracions de cotització a la CASS.

Assessorament i planificació fiscal

Àmbit internacional

Disseny i optimització fiscal d’estructures societàries nacionals i internacionals

 • Assessorament integral, donant resposta a situacions de gran complexitat, en qüestions de tributació nacional o internacional, per les quals es realitza un seguiment continuat de la normativa i de les noves iniciatives de la UE.
 • Disseny de l’arquitectura tributària tant de petits projectes privats com de PIMES transnacionals.

Confecció i presentació de les declaracions tributàries a l’estranger per la tinença d’immobles a Espanya (IRNR espanyol)

 • Assessorament directe i sense cap tipus d’intermediació de tercers en l’elaboració dels impostos requerits als residents fiscals andorrans per la titularitat d’immobles a Espanya.

Àmbit nacional

Impost sobre societats (IS)

 • Assessorament en la preparació dels formularis de liquidació de l’impost sobre societats al finalitzar l’exercici comptable, tenint en compte els models i terminis previstos en la normativa vigent.
 • Assessorament en la identificació d’incentius fiscals previstos en la normativa vigent que resultin d’aplicació amb l’objectiu d’optimitzar les estructures fiscals.

Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR)

 • Anàlisi de les operacions realitzades per valorar si aquestes han d’estar subjectes al present impost.
 • Assistència en la preparació dels formularis de liquidació de l’impost, d’acord amb la normativa vigent.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

 • Anàlisi de les rendes obtingudes per les persones físiques i la seva subjecció a l’impost (rendes del treball, d’activitats econòmiques, del capital immobiliari i mobiliari, pèrdues i guanys patrimonials).
 • Assessorament en la identificació d’incentius fiscals amb l’objectiu d’optimitzar les càrregues fiscals.
 • Assistència continuada a l’empresari en les dades que es faciliten a l’Administració pel càlcul de les retencions a practicar al treballador d’acord amb la normativa vigent.
 • Assistència a l’obligat tributari en la preparació dels formularis de liquidació de l’impost, d’acord amb la normativa vigent.

Impost general indirecte (IGI)

 • Anàlisi de les operacions realitzades per valorar si aquestes han d’estar subjectes al present impost
 • Assistència en la preparació dels formularis de liquidació de l’impost, d’acord amb la normativa vigent.

Formació continuada

 • Realització de cursos de comptabilitat bàsica i avançada a nivell individual com col·lectiu.
 • Realització de cursos de fiscalitat i elaboració de formularis de liquidació d’impostos.
 • Servei de resolució de dubtes comptables i fiscals.

Auditoria i revisió de comptes

 • Auditoria de comptes anuals.
 • Treballs especials de revisió limitada d’estats financers.
 • Informes de revisió de subvencions.
 • Informes d’anàlisi de viabilitat d’un negoci.

Elaboració d’informes especials

 • Realització de pericials judicials.
 • Configuració de plans de negoci.
 • Valoracions d’empreses.
 • Anàlisi de la viabilitat de projectes d’inversió.
 • Avaluació de l’adequació de plans d’empresa al mercat Andorrà.
 • Reestructuracions empresarials o d’àrees de negoci.

Sobre nosaltres

Despatx professional especialitzat en la prestació de serveis comptables i fiscals, tant a empreses com a societats, institucions, famílies i particulars.

Ubicació

Adreça:

Camí de la Grau, 15, baixos
AD500 Andorra la Vella
(PRINCIPAT D’ANDORRA)

Horari

Dilluns a Dijous:

Matí: 08:30 a 13:30
Tarda: 14:30 a 18:00

Divendres:

Matí: 08:30 a 14:30

Dades de contacte

Telèfon: (+376) 867800

Email: info@sigmaeconomistes.ad

Segueix-nos

© SIGMA ECONOMISTES 2019. Tots els drets reservats.